Klizni Kontejneri 5m3 – 10m3

Transportacija i instalacija se vrši korišćenjem skip-loading vozila. Ovi sistemi su pogodni za upravljanje otpadom, kolekciju metala, različitih ambalažnih materijala, demoliranih materijala, komercijalno-industrijskog otpada i dr. Zbog njihovih velikih kapaciteta, istovar je moguće vršiti sa obe strane ili čak sa kraja, zaisno od mušterijinih zahteva.

skip-and-roll