Pokretni Kontejner 10m3 – 40 m3

Idealan za upravljanje, komunalnog otpada, metala, različitih ambalažnih materijala, komercijalno-industrijskog otpada i dr. Transportacija i instalacija se vrši korišćenjem Hook-Lift vozila. Kontejneri (kompaktori) su idealni za upravljanje komunalnog otpada sačinjenog od metala, različitih ambalažnih materijala, komercijalno-industrijskog otpada i dr.

Zbog njihovih velikih kapaciteta, istovar se vrši sa zadnje strane kompaktora, gde se nalaze dvoje sigurnosnih vrata.

skip-and-roll