Steel Bins 660-770L

Toplo cinkovani metalni kontejneri sa ravnim poklopcem

Кapacitet: 660 litara и 770 litarа.
Тip: MSЕ 660 & МSЕ 770

Telo:

– Proizveden od visokokvalitetnog (DC01) duboko presovanog čelika, iz tri (3) glavna dela, odgovarajućeg dizajna, kako bi se obezbedila stabilnost i otpornost na mehanička naprezanja.
– Toplo pocinkovan, za maksimalnu zaštitu od korozije.
– Konusni oblik za lakše pražnjenje.
– Opremljen sa dovoljnim brojem ručki, kako bi se osiguralo sigurno i lako manipulisanje.
– Robusne šarke, koje se takođe mogu koristiti za manevrisanje kontejnera.
– Otporan na vandalizam i vatru.

Opcije poklopca:

– Brizgani, HDPE plastični poklopac, UV stabilizovan.
– Brizgani, HDPE plastični poklopac u poklopcu, UV stabilizovan.
– Duplozidni, rotaciono liveni, plastični poklopac od LDPE, UV stabilizovan.
– Laki metalni poklopac od pocinkovanog lima.

Opcije:

– Dodatno ojačana pedala za otvaranje poklopca.
– Reljefni logo.
– Plastifikacija bojama u prahu, za korporativnu identifikaciju i estetiku.

Kontejner je sertifikovan prema EN 840-2/5/6: 2020 i testiran u akreditovanoj laboratoriji.